Ще ти върви в... работата

2017 г. ще бъде твоя шанс да изпъкнеш пред останалите. Ще имаш възможност да покажеш качествата и уменията си.

Покажи смелост и предприеми действията, за които си се колебал/а досега.

Следващите 365 дни ще са подходящи да усъвършенстваш възможностите си, както и да се сдобиеш с нови. Научи нов език, измисли си интересно хоби, което да те разсейва от задълженията, или смени квалификацията си.

През 2017 г. не поставяй ограничения пред себе си, излез от рамките, бъди изобретателен/а, постави си ясни цели и това ще бъде оценено.