Ти си прекалено осъдителен/а

Твоята лоша страна от характера е, че винаги бързаш да критикуваш хора или идеи, които не харесваш.

Когато нещо или някой не ти допада, веднага изразяваш несъгласието си. Това прави трудна комуникацията с теб, защото трудно даваш одобрението си.

Критичен/на си не само към другите, но и към себе си.

Винаги искаш най-доброто и никога не си доволен/на на 100% от представянето си.

Имаш твърди принципи и висок морал, които очакваш и другите да следват.

Това несъмнено ще ти донесе успех, но понякога трябва да бъдеш по-снизходителен/на с хората около теб.