Ти си като ураган

Нужно е някой да направи наистина нещо лошо спрямо теб, за да предизвика гнева ти, и случи ли се това, нищо не може да те спре.

Не понасяш лъжата и подлостта, ето защо не се чувстваш виновен/а да си отмъстиш за стореното.

Случи ли се това, повече не поглеждаш назад и продължаваш живота си постарому, като завинаги изключваш от него съответния човек или обстоятелство, които са те предизвиквали по някакъв начин.