Само 10% от подсъзнанието ти е мръсно.

Ти си зряла и интелигентна личност, която вижда нещата такива, каквито са.

Не можеш да бъдеш подведен лесно, а плоските шеги те отегчават.

За теб любовта и сексът са лични преживявания, които не обичаш да споделяш на висок глас, още повече да се шегуваш с тях.

Умееш да сдържаш емоциите си и знаеш как да се държиш във всяка ситуация. Това създава добро впечатление у околните, а приятелите ти имат пълно доверие в теб.