Още по темата

Голяма част от вниманието в технологичния свят пада върху смартфоните, виртуалната реалност и други подобни платформи, които са близки до хората. Но всъщност, не по-маловажни са разработките в науката, медицината и индустриите. IBM публикува проучване, в което прогнозира петте технологии в тези сфери, които може да променят живота на хората след пет години.

В проучването участват над 3000 специалисти от 12 лаборатории на компанията по целия свят. Прогнозите са съобразени с пазарните тенденции и обществените нагласи и наличните вече технологии, както и тези, които са във фаза на разработка. Накратко, според IBM, има съвсем реален шанс всяка от тези пет технологии да се реализират.

Най-очакваните нови устройства през 2017 г.

Прогнозите не са подредени в класация. Първата от тях е възможност на изкуствения интелект да анализира речта на даден човек и да разпознава потенциални психически и физически заболявания. Психолози вече правят подобни анализи, като се нуждаят от около 300 думи, за да преценят дали даден човек има някакъв психичен проблем. Изкуственият интелект ще може да прави същото.

Нанотехнология учи тялото да се защитава от рак

Освен това изкуственият интелект ще има участие и в подобрение на зрението. Специални системи за компютърно зрение ще могат да "виждат" в различни дължини далеч отвъд тези на видимата от човешко око светлина. Към това ще се добавя и електромагнитния спектър, като ще може да се изгражда много по-детайлна картина на заобикалящия ни свят. Подобна технология ще може да се използва за всичко. От анализи на почвата до правене на снимка на ястие и мобилно приложение да разпознава съставките и да дава подробности за тяхната калоричност и хранителна стойност.

Технологиите много ще помогнат и на учените. IBM очаква възход както на Интернета на нещата в тази сфера, така и на т.нар. макроскопи. Това са системи, които ще събират и анализират информацията от хиляди сензори и устройства и ще могат да правят подробни анализи на протичащите процеси и чрез изкуствен интелект и машинно обучение да се създават много подробни модели на състава на земята, процесите в климата, оптимизиране на земеделието и т.н.

Изкуственият интелект ще коства 6% работни места до 5 години

Ще има и доста подобрения в медицината. IBM прогнозира напредък на т.нар. "лаборатории на чип". Целта е да се направят максимално малки чипове и сензори, чак до наномащаб. Те ще се поставят в тялото и ще следят здравните показатели на човек, като ще изпращат известия, ако има проблем и е необходимо да се посети лекар. Разбира се, нанотехнологиите все още са далеч, затова първите подобни лаборатории на чип може да са малки устройства, които да анализират проби от телесните течности.

IBM разработва робот, който да се грижи за възрастни хора

Петата технология представлява умни сензори, които да засичат замърсяването на околната среда в реално време. Умните сензори ще могат да се интегрират в индустриалните сектори и да следят състоянието на газопроводи, тръбопроводи, емисиите на заводи и т.н. Цялата информация ще се обработва в реално време и ще може бързо да се откриват дори минимални течове, както и да се правят малки настройки, които да оптимизират работата при промяна на условията.