Още по темата

Използвате ли реклами, които не могат да се пропуснат от потребителите? Ако не, трябва да започнете и да преминете към брандирано съдържание, защото това е новата ера в онлайн рекламирането, коментира днес на форума Webit.Festival, Христо Христов, главен изпълнителен директор на „Нетинфо“ (Netinfo), водещата дигитална медийна компания в България.

Какво е брандирано съдържание и защо да се придържаме към рекламите, които не можем да спрем с натискане на бутона на мишката, обясни Христо Христов.

Всички сайтове са пълни с различно рекламно съдържание, но повечето от потребителите остават слепи за него.

Решението? Брандираното съдържание. Хората отделят време за добрата история и рекламите трябва да са част от нея.

Така информацията се възприема много по-добре и получава интереса на 76% от аудиторията, сочат данните на Mobyaffiliates. Хората прекарват средно 2,5 минути с всяка брандирана история, което е 8 пъти повече от времето, обичайно отделяно за мултимедийно съдържание.

Най-ефективно е да се брандира видео съдържание, като 61% от потребителите вземат решения за покупка, базирани на мненията на влогъри. Това е най-добрият начин за представяне на дадена марка и за създаване на връзка между нея и хората.

Източник: Георги Димитров, Vesti.bg

За да бъде брандираното съдържание ефективен рекламен инструмент – рекламата трябва да е адекватна и свързана с него.

Важно е то да бъде компетентно направено и да не заблуждава или подвежда потребителите. Задължително е да разказва история и да се стреми да даде на хората това, от което те наистина се нуждаят.

Източник: Георги Димитров, Vesti.bg