Още по темата

Какъв е смисълът полът на скаридите да бъде променян?

Отговорът на учените е напълно алтруистичен - така ще се създаде повече храна за непрекъснато нарастващото човечество.

Посредством метод, разработен от израелски учени, полът на ракообразните се променя от женски на мъжки, тъй като мъжките индивиди са с около 60% по-големи размери.

Това означава по-големи реколти за фермерите, които отглеждат скариди в Индия, Виетнам и Китай. Като храна, скаридите са богати на протеини, калций и цинк.

Технологията не е ГМО и не използва хормони и химикали

Процесът представлява генетично модифициране чрез т.нар. РНК-интерференция - система в живите клетки, която контролира кои гени са активни и до каква степен.

Чрез него не само може да се промени пола на скаридите, но и да се гарантира, че от хайвера им ще се излюпват само мъжки екземпляри.

Учените вярват, че този метод е в състояние да увеличи продукцията на фермерите и съответно печалбите им, като същевременно осигури повече храна за хората.

Те смятат, че в бъдеще той ще се прилага при много други морски и сладководни видове.

Scientists Can Change The Sex Of Prawns! What's Their Reasoning?

How can we create more food for consumption, and provide more money for the partners? How would giving prawns a sex change accomplish this goal? ----Want more videos? Check out Seeker Network!

Posted by Discovery News on Monday, 19 October 2015