Още по темата

Провалът не е задължително нещо лошо. Учени от Масачузетския технологичен институт обявиха, че са открили нов, по-добър и екологичен начин за производство на някои метали. Откритието е случайно след неуспешен експеримент за създаване на нов тип батерия.

"Искахме да разработим батерия с различна електрохимия. Добавихме допълнителен електролит между положителния и отрицателния електроди в течна батерия. Оказа се, че когато се опитаме да заредим батерията всъщност произвеждаме течен антимон", коментира Доналд Садоуей, ръководител на проучването.

Това е било изненада, защото са използвани материали, които не позволяват подобен електролитен процес. По принцип чрез прилагане на електричество по подобен начин може да се произвеждат алуминий и някои други метали, но се използват други материали.

Момчето, което привлича метал като магнит (видео)

В крайна сметка допълнителният електролит се е оказал своеобразен йонен проводник и е предизвикал разпадането на антимониевия сулфид. Вместо да се зарежда, пробната батерия всъщност е произвеждала 99.9% чист метал.

Обикновено традиционните методи за производство на метал чрез топене отделят големи количества вредни газове и замърсяват въздуха. При новия, случайно открит метод обаче, почти няма вредни газове, а металът е с отлично качество.

Сега учените ще се насочат към откриване кои метали могат да се произвеждат по подобен начин. Тя смятат, че процесът може да се пригоди и за производството на никел и мед. Ако това се окаже вярно, може да доведе до намаляване на разходите за производство на големи количества и значително да намали вредните емисии.