Още по темата

Агенцията за високоразвити отбранителни проекти (DARPA) към министерството на отбраната на САЩ започва да работи над чип, който ще се имплантира в човешкото тяло и ще позволява директна връзка между мозъка и компютър.

Устройството ще даде на войниците достъп до нови когнитивни и сензорни способности.

Проектът, наречен Neural Engineering System Design (NESD), се стреми да позволи имплантирането на био-съвместимо устройство, което да може да действа като преводач между електрохимическия език, използван от невроните в мозъка и двоичния код в информационните технологии.

За финансирането на разработката е предвиден бюджет от 60 милиона долара през следващите четири години.

Размерът на чипа трябва да е само 1 кубичен сантиметър или приблизително, колкото две прилепени монети от 20 ст.

От DARPA определят проекта като „сигнал с безпрецедентна резолюция и трансфер на данни между човешкия мозък и дигиталния свят“.

В момента най-добрите невронни интерфейси се използват за неща като управление на изкуствени крайници и поддържат само стотина канала едновременно. При това преносът на данни често е доста неточен, защото сензорите трябва да събират информация от хиляди неврони.

Проектът на DARPA има за цел да създаде постоянен интерфейс, свързващ човешкия мозък с компютър.

Постигането на поставените цели на проекта ще бъде огромен технологичен скок напред, тъй като устройството не само ще трябва да „превежда“ сигналите от мозъка в двоичен код, но и да използва малко енергия и иновативни алгоритми.

От DARPA искат устройството да може да записва информация от повече от 1 милион неврона и да стимулира повече от 100 хиляди неврона в мозъка, в реално време.

Интерфейсът трябва да осигури едновременна двупосочна връзка на компютър с най-малко 1000 неврона – първоначално в слуховия, визуален, и соматосензорен кортекс.

Ето как изглежда и работи типичният невронен интерфейс в момента.