Петлите пеят рано сутрин в строго йерархичен ред, установиха японски учени, които публикуват резултатите от изследванията си в „Сайънтифик рипортс“ (Scientific Reports).

Вече е известно, че всичко в семейството на птиците е подчинено на строга йерархия, в рамките на която тези, които се намират по-високо в социалната стълбица, могат да кълват стоящите по-долу.

Социалният рейтинг на петлите се изразява в приоритетен достъп до храна и кокошка.

Изследвайки група от четири петела, учените открили, че онзи, който е на върха на йерархичната стълбица, винаги пее пръв в ранните сутрешни часове.

В зависимост от мястото в йерархията, пеят по ред вторият, третият и четвъртият.

Учените са открили също, че ако от групата бъде извадена птицата лидер, то неговата господстваща роля, включително правото да пее пръв, поема петелът, който стои веднага след него в йерархията.