Още по темата

Астронавтите на борда на Международната космическа станция (МКС) за пръв път в историята анализираха ДНК. Те използваха апаратура за секвениране на ДНК, съобщи НАСА. Това е процес за определяне на първичната структура на ДНК.

Експериментът целеше да провери дали ще има разлики при секвенирането на ДНК в условията на микрогравитация на борда на МКС. Също така трябваше да се провери дали нормалната апаратура ще работи в Космоса или ще трябва да се търсят други методи.

Първоначалните тестове са били успешни. Експериментите с апаратурата са минали добре, като резултатите от тях са били сравнени с тези на идентичен експеримент, който е бил проведен на Земята със същата апаратура. Има пълно съвпадение, което означава, че експериментите вече могат да станат още по-задълбочени.

Чувстваме ли болка в Космоса и в каква степен

Следващият етап ще бъде тестване на микроби, които са открити на различните повърхности на МКС. Апаратурата ще бъде много полезна за определяне на различни бактерии и гъбички, които астронавтите понякога откриват на борда на МКС.

Какво се случва с човек след година в Космоса

Досега те трябваше да чакат края на мисията и да се върнат на Земята, за да анализират откритията. Секвенирането на ДНК директно на МКС ще им позволи веднага да разбират дали има риск за здравето им. Освен това чрез апаратурата ще се контролира и качеството на водата от вградената на борда на станцията пречиствателна станция.

Експериментът има и дългосрочна цел. НАСА иска да използва апаратурата и за бъдещата мисия до Марс, за да позволи на астронавтите да защитават здравето си и да анализират нови открития.