Още по темата

Microsoft има нов проект за разработка на изкуствен интелект, който да изучава раковите заболявания. Project Hanover цели да помогне за по-доброто разбиране на рака и да помогне за намиране на ефективни лечения, съобщава агенция Bloomberg.

Project Hanover ще обедини голяма част от познатата досега информация за раковите заболявания с нови проучвания. Изкуственият интелект ще "прочете" и анализира огромен обем научни трудове, за да създаде бази данни, които да могат да се използват за автоматично предвиждане кои лекарства биха били най-ефективни за определен тип рак.

ИТ гигантите заедно изготвят правилата за развитие на изкуствен интелект

След като алгоритъмът е обучен, той ще може да се използва за съветник от специалистите. Институтът "Knight" ще помага на Microsoft и ще използва изкуствения интелект за създаване на персонализирани лекарства за всеки отделен пациент. Целта е софтуерът да може да разпознава различните видове рак и да взима предвид индивидуалното състояние и характеристики на пациента, за да избере правилната комбинация от лекарства.

Изкуственият интелект ще коства 6% работни места до 5 години

Следващата стъпка ще е да се използва компютърно зрение, за да се сканират и анализират тумори. По този начин изкуственият интелект ще може да разбира как избраните лекарства влияят на тумора и да променя лечението, ако е необходимо.

Microsoft има и дългосрочна амбициозна цел - да създаде молекулярен компютър, който да може да следи състоянието на човек и да активира лечение срещу болести, когато те достигнат определени органи в тяло. Това обаче е доста далечна цел и първата стъпка към нея е именно усъвършенстването на изкуствения интелект до степен да може да идентифицира раковите заболявания и да помага за тяхното лечение.