Още по темата

Световната икономика е доста крехка. Тя може да бъде разклатена от дори налудничави слухове, като отделно от това си има и доста реални проблеми, с които да се бори. Един от тях не е особено видим, но може да се окаже изненадващо мащабен - т.нар. "космическо време" или активността на Слънцето и произтичащите от това последици, съобщава австралийското академично издание The Conversation.

Според професора по физика Луси Грийн, която изучава ефектите на слънчевите изригвания и причините за тях, едно такова събитие действително може да срине световната икономика. Слънчевите изригвания имат пряко влияние върху магнитното поле на Земята и нейната атмосфера. От това пък могат да се повлияят множество системи и различни апаратури, сателити, комуникационни връзки и т.н.

Светът на крачка от ядрена война след слънчево изригване

Грийн дава за пример, че преди около 200 години телеграфът е бил повлиян именно от силна слънчева буря. В по-леките случаи е имало просто трудности с приемането и предаването на информация, но има и случаи на запалени офиси заради искри от оборудването, които са били причинени именно от слънчевата буря.

През март 1989 г. силна геомагнитна буря води до пълен срив в електропреносната мрежа в Квебек, Канада и води до 9-часово спиране на електричеството. След това много държави и енергийни компании започват да подсигуряват мрежите си за бъдещи геомагнитни бури.

"Изгарянето" на финансовия сектор

Лондонският университетски колеж е публикувал свой анализ на рисковете, пред които е изправен финансовият сектор заради космическото време. Той дава и препоръки за защита от "изгарянето" на сектора от прекомерно активното Слънце.

На първо място трябва да бъдат определени уязвимите звена. Това е например именно осигуряването на непрекъсната енергия, за да могат системите да работят. Но и самите сървъри и връзките между тях също трябва да бъдат подобаващо подсигурени. В случай на неочаквано силен слънчев вятър идващите с него заредени частици и радиация могат да повлияят директно на самите устройства. Същото важи особено и за сателитите.

Има и косвени рискове, коментира Грийн. Например блокиране на полети заради срив на радарите, проблеми с комуникацията и др. Всичко това ще доведе до загуби за много компании, не само за авиопревозвачите. А това директно ще се отрази върху цялата световна икономика.

Учените дават и препоръки за намаляването на рисковете. Всяка компания трябва да определи как точно е уязвима от космическото време. То трябва да бъде включено в кризисните анализи и подготовки, като да има предприети мерки за намаляване на рисковете и за реакция в случай на проблем. Според учените космическото време не е особено опасно за бизнеса и икономиката, но за да може това да продължи да бъде така, то не трябва да бъде подценявано като риск.