Още по темата

Много хора мислят, че еволюцията изисква хиляди или милиони години, но биолозите знаят, че това може да се случи и много по-бързо, пише списание „Science“.

Сега благодарение на геномната революция, изследователите могат в действителност да проследят генетичните промени, които бележат еволюцията в действие. И учените наистина правят това – при хората.

Две британски проучвания показват как нашите геноми са се променили през вековете и десетилетията, начертано е как

от времето на Римската империя британците еволюирали, за да станат по-високи и по-справедливи,

а при последните поколения се наблюдава как ефекта на ген, който благоприятства пушенето, е намалял при някои групи.

Биолозите, занимаващи се с еволюцията отдавна се концентрира върху ролята на новите мутации в генерирането на нови черти. Когато обаче се появи нова мутация, тя трябва да се разпространи чрез хората.

Всеки човек носи в себе си две копия от всеки ген, но те могат да се различават леко в рамките на и между отделните индивиди.

Мутации в едно от копията могат да увеличат височината, докато мутации в друго копие или алел могат да я намалят.

Ако променящите се условия благоприятстват височината, тогава високите хора ще имат по-голямо потомство и повече копия от варианти, които кодират височината ще циркулират сред населението.