Още по темата

Учени от Университета на Вашингтон са създали бактерия, която преработва въглеродния диоксид в биогорива. Бактерията се нуждае единствено от слънчева светлина, за да извлича въглеродния диоксид от атмосферата и да го преработва в метан и водород, съобщава изданието Scientific American.

Учените са публикували и резултатите от проекта си в сайта на американската Академия на науките. За сега бактерията е способна да произвежда много малки количества от биогоривата, но методът е обещаващ.

Древният лед разкрива тайни за Земята

Те са използвали за основа вече познати бактерии, които преработват въглероден диоксид в други материали. След това са създали бактерията R. palustris, която използва фотосинтеза, за да създава нов тип ензим. Именно този ензим преработва въглеродния диоксид, който бактерията поглъща, в метан и водород, при това в една стъпка.

За сега методът далеч не е ефикасен. Бактерията произвежда едва една метанова молекула за всеки 1000 водородни. Това не е подходящо за прилагане в масово производство. Все пак учените смятат, че има начини за оптимизиране на процеса и да се увеличи броят на метановите молекули. Алтернатива е и да се потърси начин така да се произвеждат други биогорива.