Още по темата

Последните няколко години в развитието на Глобалната мрежа бележат постоянен ръст в броя и обема на мрежовите атаки от типа DDoS (Distributed Denial of Service Attacks).

Подобен тип атаки вече не са епизодични инциденти, а постоянна грижа на мениджърите по информационна сигурност. Според глобалното изследване за Интернет и мрежовата сигурност State of the Internet, броят на DDoS атаките през 2015 г. се е увеличил със 180% спрямо 2014 г.

Според статистиката за третото тримесечие на 2015 г. на друг глобален лидер в решенията за интернет сигурност, Verisign, всяка индустрия е подложена на риск от DDoS атаки.

В България вече се предлага ефективна услуга за защита. Тя е реализирана чрез комплексна специализирана платформа, инсталирана в центровете за данни на Еволинк в София.

Услугата е предназначена за най-широк кръг бизнес потребители, които имат нужда техните онлайн ресурси (web сайтове, онлайн магазини, медии, онлайн игри, финансови услуги и др.) да са винаги достъпни за крайните им клиенти.

Тя работи като наблюдава профила на входящия международен Интернет трафик, насочен към защитените хостове по редица параметри. В случай на отклонение от нормалния профил на потребление, подозрителният трафик се пренасочва към почистващата платформа. След детайлен анализ на този трафик, атакуващите пакети се отстраняват и само легитимните пакети от данни се пропускат да продължат към сайта.

Времето за активиране на автоматичната защита при регистриране на атака е под 3 сек.

Защитата от DDoS не внася допълнително закъснение в трафика, нито влошава усещането за потребителите.