Dentsu Aegis Network обяви, че от днес започва да предлага официално за първи път в България автоматизирано купуване на рекламна площ (т.нар. programmatic buying) чрез своето глобално подразделение Amnet. Новият подход ще промени напълно традиционните методи за купуване на дигитален инвентар към по-прогресивен и индивидуален подход, който съчетава профила на интернет потребителите с данните и технологията, с цел да се доставя таргетирана реклама в реално време до най-подходящите консуматори. 

Със старта на Amnet, България ще увеличи глобалното портфолио на агенцията до 35 пазара по света и ще ѝ даде възможност да предостави своя глобален опит в регион, където автоматизирано купуване на онлайн реклама тепърва започва да се развива. 

Като част от Dentsu Aegis Network България, Amnet започва да работи на пазар, където приблизително 6 милиарда real-time bidding импресии преминават месечно през demand-side платформи (DSP). 

Мария Грашнова, главен изпълнителен директор на Dentsu Aegis Network България заяви:

„Това е много вълнуваща инвестиция, която правим в полза на нашите клиенти. Като водеща група на онлайн пазара у нас чрез комуникационните агенции Carat и Vizeum, както и агенцията за дигитален маркетинг iProspect, ние искаме нашите клиенти да получават най-доброто от световните стандарти – затова и решението ни да развием Amnet в България е вече факт.

Очакваме дигиталните медии да продължат да се развиват с все по-висок темп и стартирането на Amnet ще ни даде възможност да осигурим нови начини за повишаване на резултатите от дигиталните кампании, а от там и за повишаване на ефективността на инвестициите в онлайн медии.

Amnet обединява хора, данни и технология, като осигурява в реално време таргетирана реклама към най-подходящите потребители. Вярваме, че с тази допълнителна оферта ние сме много добре подготвени за следващите бъдещите предизвикателствата на дигиталния пазар у нас.“ 

Ашуини Карандикар, глобален президент на Amnet, коментира: „Amnet е част от комуникационната инфраструктура на Dentsu Aegis Network, която осигурява по-добри медийни показатели чрез по-добро таргетиране на аудитория. Щастливи сме, че България се присъединява към глобалното ни семейство, което ще осигури стратегически, измерими и устойчиви бизнес резултати за нашите клиенти.“ 

Amnet България ще разчита на пълната подкрепа и професионален опит на специалистите от Amnet Полша, които са хъб за Централна и Източна Европа. 

Павел Ласковски, генерален мениджър, Amnet Poland, обясни: „Вярваме, че тенденцията за автоматизирано купуване на онлайн реклама вече става стандарт в дигиталната индустрия. Глобалните ни клиенти очакват повече ефективност, точно достигане на зададената целева аудитория с особено внимание към параметрите на представяне.

Поради тази причина ние искаме инструментите и стандартите на Amnet да бъдат на разположение на възможно най-голям брой пазари в групата на Dentsu Aegis Network. Хъбът на Amnet за страните от Централна и Източна Европа е създаден именно с цел да подпомагане и ускори прилагането на такива нови решения и уникални техники в нашия регион. 

Сътрудничеството ни с Amnet България в тази начална фаза е много добро. Българският екип е наистина ангажиран с развитието на този нов подход за купуване и продаване на онлайн инвентар. Необходимите процедури вече са въведени и първите кампании с ефективност, която отговаря на изискванията на клиентите, вече са факт“. 

Милена Мишинева, мениджър на Amnet България, добави: „Amnet се различава от всички останали рекламни системи и конкуренти платформи с това, че безусловно държи данните на рекламодателите ѝ да останат тяхна собственост. Amnet пази информацията на своите клиенти, без да бъде обединявана или споделяна, което гарантира нейната цялост и невъзможността тя да попадне в ръцете на техни конкуренти.“ 

Благодарение на Amnet клиентите ще могат да следят всеки потребителски сегмент и начина му на поведение в онлайн среда с прецизна точност. Анализаторите на Amnet използват алгоритъмна технология и данни в комбинация, което позволява на платформата да развива и усъвършенства в реално време начина, по който създава и доставя аудитория, управлява данните, прави доклади и заключения. 

Това ще позволи на рекламодателите да доставят правилните реклами до правилните хора в най-правилния момент. Платформата е интегрирала в себе си най-добрата DSP-технология, за да може да купува и оптимизира, спрямо целите на конкретна кампания, силно таргетирана и насочена към специфична аудитория дигитална реклама в целия спектър от онлайн медии – дисплей, мобилни и видео решения.