Още по темата

Мюсюлманското население на Европа ще продължи да расте, но поне до 2050 година ще отстъпва сериозно на християнското. До средата на века изповядващите исляма ще са между 7 и 14% от населението на Европейския съюз. 

Това показва изследване на американския изследователски институт „Пю” (Pew), обхващащо 28-те настоящи държави в ЕС, Норвегия и Швейцария.

Заплахи за разпадане в Босна, сърби и бошняци се скараха

Детското лице на крайното дясно или нов консерватизъм

От центъра са разработили 3 прогнозни модела – с нулева, средна и висока имиграция на континента.

На тяхната база се отчита, доколко може да се увеличи мюсюлманското население в изследваните страни. През 2016 то е било 4,9% от цялото. Около 53% от всички имигранти в 30-те страни между 2010 и 2016 година също изповядват исляма.

При първия модел, този с нулева имиграция, това население ще нарасне до 7,4% от общото до 2050 година. Причината е, че мюсюлманите са „по-млади (средна възраст 13 години) и по-плодовити (средно едно дете повече на жена) от останалите европейци", отчитат от „Пю”.

В България към този момент те биха представлявали 12,5% от населението при 11,1% в момента. 

При вторият сценарий са запазени сегашните темпове на легална имиграция в ЕС, но при нулев нелегален приток на хора. В такъв случай мюсюлманското население ще се увеличи до 11,2% от общото до средата на века.

В този случай обаче в България дялът би спаднал до 9,2% вероятно заради тенденциите при вътрешната имиграция в рамките на ЕС.

При третия са запазени темповете на мигрантската вълна между 2014 и 2015г. Тогава над 1 милион души, предимно бежанци и икономически мигранти от Близкия Изток и Африка, влязоха в ЕС. Това е около 1/500-тна от населението на съюза.

При такива стойности, които обаче намаляха значително през 2016 и 2017, до 2050г. мюсюлманите биха нараснали с 9% и могат да станат общо 14% от населението на тези страни.

В България нарастването ще е от 11,1% в момента до 11,6%. Най-променени от толкова силна имиграция ще бъдат Франция, Германия, Швеция, Великобритания и Италия - страните, които през последните години са най-честа дестинация на мигрантите. При такъв сценарий до 2050 година мюсюлманите биха представлявали 30% от населението на Швеция и 19,7% от това на Германия. 

В изследването не се отчита евентуален ефект от разширяването на ЕС в Западните Балкани.