Още по темата

От 2 август живеем на екологичен кредит, предупреди международната природозащитна организация Световен фонд за дива природа (WWF).

За първите седем месеца на 2017 г. човечеството е изразходвало толкова естествени ресурси, колкото планетата е способна да възобнови за цяла година.

Учени: Светът има 3 години да спре глобалното затопляне

Експерти прогнозират рекордни температури през 2016 г.

Какъв е бъдещият климат на България

Анализът на последствията на дейността на хората върху Земята се прави ежегодно от Глобалната мрежа за човешкия отпечатък (Global Footprint Network).

Днес настъпва т.нар. „ден на надхвърлянето”, който всяка година е на все по-ранна дата.

Това означава, че хората използват все повече екологични ресурси - гори, вода, рибни запаси, които природата успява да възстанови само частично. В момента човечеството се нуждае от 1,7 планети, за да задоволява по устойчив начин цялото си потребление.

Междувременно изследване, публикувано в Environmental Research Letters сочи, че допълнителни 150 млн. души по света ще бъдат изложени на риск от недостиг на протеин до 2050 г.

Причината е, че повишаването на нивата на въглероден двуокис, предизвикано от глобалното затопляне, намалява драстично количеството протеин в основни култури като ориз и пшеница.

Изследователите признават, че все още не разбират как точно емисиите от парниковия газ отнемат от растенията хранителни вещества, но процесът може да има катастрофални последици.

Проучването, в което водещи са учени от университета в Харвард, е първото, което оценява въздействието на глобалното затопляне върху нивата на протеини в посевите.

Използвани са и данни от ООН за изчисляване на въздействието върху хора, които живеят опасно близо до границата по отношение на набавянето на достатъчно протеини.

Недостигът на протеини забавя растежа, болестите са по-чести, а ранна смъртност е по-вероятна.

Водещата хипотеза е, че СО2 може би повишава количеството захари в растенията, за сметка на другите хранителни съставки.

Общо 76 на сто от хората в цял свят разчитат на растения за повечето от протеините, които приемат, особено в бедните райони.

От Денкщат България обаче смятат, че теорията на Глобалната мрежа за човешкия отпечатък има някои слаби страни и едностранчиво тълкуване на фактите.

Спете спокойно: Не „изяждаме планетата“!,

призовават те в коментар на блога си.