Още по темата

Шесто масово изчезване на животински видове може да застигне Земята в началото на следващия век, предупреждават учени.

Причината е количеството въглеродни емисии, което се отделя в атмосферата.

Най-странните животни в природата, за които не знаете

Животните, които оставиха следа в човешката история

Лошата прогноза се основава на математическо изследване на предишните 5 подобни явления, реализирано от Масечузецкия технологичен институт (МИТ).

Теорията на е проф. Даниел Ротман, който обобщава данни относно нарушенията в естествения водороден цикъл на планетата в последните 540 милиона години.

Той е изследвал 31 случая на драстични промени, след което стигнал до извода, че в 4 от 5 изчезвания на голям брой видове именно такива нарушения са довели до „катастрофални промени“.

Най-големият подобен естествен геноцид се случва преди 248 милиона години, когато 96% от животинските видове измират.

Ротман изчислил при какво надвишаване на количествата въглерод в океаните може да се стигне до подобни последици.

Изводите му са особено притеснителни.

Сметките му показват, че критичното количество е 310 гигатона. Това надвишава най-добрите прогнози на Междуправителствения панел за климатичните промени за вългерода, който ще бъде усвоен в солените води на планетата до 2100 година.

В най-лошият случай до този момент в океаните ще има над 500 гигатона въглерод.

Според някои учени шестото масово измиране вече е започнало заради темповете на изчезване на животински видове и в момента.

Ротман уточнява, че това са комплексни явления, свързани не само с въглеродния цикъл.

Независимо дали става въпрос за него или друга причина, когато темповете на промени в околната среда са прекалено резки и надвишават тези на еволюцията на видовете, то последните изчезват и отстъпват място на по-адаптивните, които могат да справят с новите условия.

В момента например някои видове имат проблем, защото температурата в хабитатите им нараства и те не успяват да мигрират към ареали с по-студен климат.

Американският учен обобщава, че подобни явления могат да протекат в рамките на хиляди години, но че след 2100 околната среда може да попадне в „непозната територия“.

„Това не означава, че ще катастрофата ще се случи на следващия ден, а че ако не се предприемат мерки, въглеродния цикъл ще навлезе в състояние, което не е стабилно и резултатите от него трудно могат да се предвидят. Такива моменти в геологическото минало са свързани с масово измиране“, обобщава Ротман.