Още по темата

Комисията за защита на конкуренцията установи, че „ЧЕЗ Разпределение България” АД, е извършило нарушение на Закона за Защита на конкуренцията, като е злоупотребило с господстващо положение. Дружеството е забавило необосновано сключването на договор за покупко - продажба на енергийни съоръжения за присъединяване, изградени по предвиден в специална наредба ред за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.

По оценка на КЗК по този начин „ЧЕЗ Разпределение България” АД  може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите, се посочва в съобщение на сайта на КЗК.

КЗК е постановила прекратяване на установеното нарушение и наложила на „ЧЕЗ Разпределение България” да изготви и предостави подробен списък, в който да бъдат изрично изброени всички изискуеми документи във връзка с договора за покупко-продажба на изградените съоръжения за присъединяване на обекта, респ. за изкупуване на енергийните съоръжения. КЗК е определила 30-дневен срок срок за изпълнение на това.

Наложената от КЗК имуществена санкция е в размер на 1 250 065 лева.

Все още не сме получили мотивите за решението на КЗК, научихме за решението от медиите, но след като го получим, ще обжалваме по законноустановения ред, коментираха от ЧЕЗ за БТА решението на КЗК.

ЧЕЗ спазва изцяло българското законодателство, в това число и антимонополното,

заявиха от ЧЕЗ. От дружеството коментираха още, че в последните години регулаторът не одобрява в пълен размер предлаганите от ЧЕЗ средства за инвестиции.

ЧЕЗ ще обжалва решението на Комисията за защита на конкуренцията, съобщиха от пресцентъра на електроразпределителното дружество.