Още по темата

Кметът на община Сопот Веселин Личев получи нова отсрочка от две седмици за разпродажба на общинско имущество от частен съдебен изпълнител.

Според предварителната обява днес ЧСИ трябваше да извърши разпродажба на движимо имущество, офис обзавеждане, с което да се обезпечи част от дълга на общината към взискателя, консорциум "ГСМ пауър инженеринг".

Дългът на община Сопот е следствие на финансова корекция на проект за изграждане на пречиствателна станция по ОП "Околна среда", която от 5 години е предадена безвъзмездно за стопанисване на ВиК - Пловдив.

Сутринта днес служители на общината и граждани обсадиха административната сграда с цел да не позволят влизането на ЧСИ. На входа те поставиха черешово топче, което по думите на кмета е символ на борбения дух на сопотчани, а не за сплашване. Хората имаха готовност и да блокират подбалканския път София - Бургас.

Отсрочката бе дадена след разговор между двете страни и споразумение, което общината подписа с фирмата в присъствието на частен съдебен изпълнител Мариана Обретенова.

Адвокатът на фирмата Ирен Савова подчерта, че това е последната отсрочка, защото негативите от продължилия вече пет години проблем остават за сметка на консорциума, който от своя страна също дължи пари на работниците си. Тя припомни, че ако до август 2015 г. казусът не бъде приключен, от ЕС ще бъде наложена санкция на България за цялата стойност, която е в размер на 18 милиона лева.

Даваме отсрочката най-вече заради гражданите, но ако дължимата сума, която към този момент е около 3,7 милиона лева, не бъде внесена през този период, на 26 май ЧСИ ще започне разпродажбата на имуществото, каза още Савова. Това е голям дълг и той трябва да бъде платен и община Сопот не може да прави изключение, каза от своя страна Обретенова.

Тя подчерта, че не е в Сопот за публична вендета, а за да изпълни закона, който е еднакъв за всички. Обретенова предупреди кмета, че през това време трябва да свалят всички данни от компютрите, които са в списъка за продажба.

От декември 2014 година имаме депозирано искане в Министерството на финансите за безлихвен заем от Националния фонд на МФ и по думите на кмета всеки момент трябва до получи разрешение за това от финансовия министър

Сумата е достатъчна да покрие дълга и 5-годишната сага да приключи, добави Личев. Общината очаква и сериозна сума от ВМЗ, натрупана като дълг от неразплатени местни данъци и такси.