Още по темата

Агенцията за кредитен рейтинг "Фич" понижи дългосрочния кредитен рейтинг на Първа инвестиционна банка (ПИБ) до B- от предишното BB-. Перспективата за дългосрочният рейтинг на банката остава стабилна.

Причината за понижаването на рейтинга е намалялата възможност на държавата да подкрепи ликвидно банката в случай на нужда заради директивите на ЕС в сектора, които са в сила от тази година.

В коментара си към новия рейтинг от "Фич" отбелязват слабости в корпоративното управление на банката, висока концентрация на длъжници в кредитния портфейл на банката, влошаване на качеството на активите ѝ, продължаващи ниски печалби и умерена капитализация.

В момента се смята, че ликвидността на банката е задоволителна след държавната помощ от миналата година.

Според анализа ликвидността на банката е имала полза от подобрения в резервите за покриване на лоши кредити.

"Фич" припомня паниката сред вложителите на ПИБ от миналата година и стабилизиралата се след държавна помощ ситуация. В момента банката се преструктурира и докладва напредъка си на ЕК всяко тримесечие. Целта на преструктурирането е да се премахнат слабости в управлението риска и корпоративния мениджмънт на банката.

Рейтинговата агенция оценява положително очакваните резултати от преструктурирането. Според "Фич" като се имат предвид дългосрочните експозиции на банката, в най-добрият случай ползите от преструктурирането ще се реализират в средносрочен план.

По отношение на концентрацията на кредитополучатели от "Фич" отбелязват, че тя е няколко пъти по-голяма от основния капитал на банката. Някои от големите длъжници са получили допълнителни средства, което влошава кредитния портфейл, добавят анализаторите. 

Нивото на лошите кредити в ПИБ е по-ниско от средното за банковата система в страната (16,7%), но въпреки това е високо - 10,8% в края на 2014 г., и отчасти отразява небалансираното портфолио на банката. Качеството на активите на банката е умерено негативно на фона на стабилизиращото се качество на активите в сектора като цяло, се казва още в анализа на "Фич".