Още по темата

Европейската комисия повиши оценката си за икономическия растеж на България до 1 на сто през 2015 г,р сочат публикуваните днес пролетни икономически прогнози на ЕК.

В зимните прогнози, оповестени през февруари, Еврокомисията очакваше през текущата година българската икономика да нарасне с 0,8 на сто. Оценката за растежа през 2014 г. също е повишена - от 1,4 на сто до 1,7 на сто.

Европейската комисия прогнозира, че през 2016 г. растежът ще се ускори до 1,3 на сто.

Очакваното забавяне на растежа на държавните инвестиции и оставащите слаби частни инвестиции вероятно ще се отразят неблагоприятно върху перспективите за растеж, обобщава ЕК в частта от прогнозите си, посветени на България.

Очакванията са, че инфлацията ще остане отрицателна за дълъг период през 2015 година, а в края на годината ще мине на положителни стойности.

ЕК прогнозира, че годишната инфлация в страната ще бъде минус 0,5 на сто тази година и 1 процент идната година.

България отчете най-големия спад на цените в ЕС през 2014 година (минус 1,6 на сто) заради комбинация от вътрешни и външни фактори, които оказваха натиск върху цените от средата на 2013 година, отбелязва ЕК.

Възстановяването на трудовия пазар остава бавно, като миналата година заетостта е нараснала с 0,4 на сто след същия спад предходната година, обобщава още институцията.

Растежът се дължи основно на увеличаването на броя на работните места в селското стопанство и търговията.

Очакванията са, че тази година заетостта ще нарасне с 0,2 на сто, а догодина - с 0,3 процента.

ЕК прогнозира, че равнището на безработица в България ще падне от 11,4% миналата година до 10,4% тази година и 9,8 % догодина.

Институцията очаква забавяне на вътрешното търсене. След като се възползва от ниската инфлация и спада на цените към края на 2014 година, местното потребление се очаква да забави растежа си през 2015 година в съответствие с ниските заплати и растежа на заетостта, се посочва в документа.

Държавният дълг се очаква да е нараснал от 18,3% от БВП в края на 2013 година до 27,6% миналата година заради подкрепата за финансовия сектор и повишения бюджетен дефицит.

За 2015 година прогнозата за дълга е той да нарасне до 29,8% от БВП, а за догодина се очаква показателят да достигне 31,2%, според ЕК.

Европейската комисия повиши прогнозата си за икономическия ръст в еврозоната за 2015 г. до 1,5%.