Още по темата

Най-високите месечни трудови възнаграждения у нас са в сектора на информационните технологии и далекосъобщенията - 1984 лв.

Това показват предварителни данни на Националният статистически институт (НСИ), публикувани днес.

Вторите по големина средни заплати са в сектора "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1564 лв. Следват "Финансови и застрахователни дейности" със средна заплата 1530 лв.

Най-ниско платени са наетите в хотелиерството и ресторантьорството - 586 лв. и администрациите - 643 лв.

Според статистиката спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2015 г. в обществения сектор нараства с 4,5%, а в частния сектор - с 9,4%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2015 г. се увеличават с 26м5 хил., или с 1.2% спрямо края на декември 2014 г., като достигат 2,23 милиона, сочат данните на НСИ.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2015 г. е 856 лв., за февруари - 839 лв., и за март - 882 лв. През първото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата e 859 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. с 1,4%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата спрямо последното тримесечие на миналата година, са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 10,8%, и "Административни и спомагателни дейности" - с 8,1%.

Разходите на българите растат доста по-бързо от приходите

Общият доход средно на човек от домакинство през първото тримесечие на 2015 г. е 1187 лева и спрямо същия период на 2014 г. се повишава с 0,8%. Общият разход на човек от домакинство през първото тримесечие на 2015 г. е 1099 лв. и се увеличава с 6,8% спрямо същото тримесечие на 2014 г.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (55,1%), следван от доходите от пенсии (26,5%).

Според статистиката средните разходи за дома нарастват със 17,5%, разходите за здравеопазване нарастват с 13,3% (от 60 на 68 лв., разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават с 6,1% (от 44 на 47 лв.). През първото тримесечие на 2015 г.

потреблението на основни хранителни продукти средно на човек от домакинство намалява спрямо същото тримесечие на 2014 г.,

отчита още статистиката. По-съществено намалява потреблението на: хляб и тестени изделия - от 23,8 на 22,7 кг, яйца - от 35 на 33 броя, прясно мляко - от 4,9 на 4,5 л и зеленчуци - от 9,7 на 9,3 кг. Без промяна остава консумацията на месо, месни произведения, плодове и зрял фасул.

Повече вижте във видеото: