Още по темата

Въвеждането на еднодневни трудови договори, изменения в работното време с променливи граници и уеднаквяване на продължителността на платеното майчинство за всяко дете без ограничения.

Тези три промени в Кодекса на труда одобри правителството на заседанието си в сряда.

Предлага се регистрираните земеделски стопани да могат да сключват еднодневен трудов договор с работник за прибирането на реколта, както и с представители на професии, които не изискват специална квалификация.

Работникът ще е ограничен да полага труд по този вид договори не повече от 90 работни дни в календарната година.

Работодателите пък няма да изпращат уведомления в НАП, да връчват длъжностна характеристика и да издават заповед за прекратяване на договора поради изтичане на срока му.

Законопроектът предвижда тези работници да се осигуряват

само във фонд "Пенсии" и фонд "Трудова злополука и професионална болест", а паричните обезщетения в такива случаи да се изплащат за срока на неработоспособността, но за не повече от 90 календарни дни.

С промени в Закона за здравното осигуряване се създава възможност за времето, през което са наемани, лицата да бъдат здравно осигурявани, като вноските им се внасят авансово от работодателите заедно със социалните осигуровки.

Предлагат се и изменения, благодарение на които лицата, полагащи труд по време на сезонната селскостопанска работа, да продължават да получават обезщетения за безработица.

Очаква се регламентацията на трудовия договор за един ден да доведе до приходи в бюджета на държавното обществено осигуряване до 19,2 млн. лв. и от данъци върху доходите на физическите лица - до 5,3 млн. лв.

Властта предлага и промяна, свързана с работното време с променливи граници

Целта е постигане на по-голяма гъвкавост на работното време за служителя. Според статистика за 2014 г. само 1 на сто от наетите лице у нас имат възможността да определят работното си време.

С друго изменение пък се предвижда след използване на отпуск поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, всяка майка да има право на допълнителен отпуск за отглеждането му до навършване на 2-годишна възраст.

Предложената промяна цели уеднаквяване на продължителността на отпуска по майчинство за четвърто и следващо дете с този за първо, второ и трето дете.

Досега срокът на майчинството след раждане на четвърто дете беше година и половина. След промените вече няма да е нужен 6-месечният неплатен отпуск, на който имаха право многодетните майки.