Още по темата

Трансатлантическият пакт, който потенциално позволяваше на САЩ достъп до личните данни на европейските граждани, беше обявен за незаконен от Съда на ЕС. Това решение на практика постави глобалните интернет компании в правен вакум.

До отсъждането се стигна след като австрийски студент заведе дело, аргументирано с възможността службите за сигурност на САЩ да получат неограничен достъп до информацията за клиентите на Facebook Inc.

Споразумението за обмяна на данни действа вече 15 години. Според Съда на Европейския съюз, то обаче компрометира поверителността и правото на гражданите на ЕС да откажат използването на лична информация.

Според юристи, цитирани от Bloomberg, "това решение е бомба", тъй като отменя правилата и регулаторните механизми за трансфер на данни от европейските пазари към САЩ.

Американското законодателство позволява властите да получават достъп на обща основа до съдържанието на електронните съобщения. Това според Съда на ЕС е компромис с основното право на неприкосновеност на личния живот, което по същество превръща споразумението за обмяна на информация в невалидно.

Прекъсването на потока от данни може да се отрази сериозно върху търговията на Европа със САЩ. Така генералният директор на BusinessEurope Маркус Бейрер коментира днешното решение на Съда на ЕС в Люксембург.

Компаниите ще трябва да преструктурират своята дейност по обработка на данни, но това ще изисква и други съществени изменения на начина, по който се управляват потоците и се съхранява информацията, което пък ще доведе до значителни разходи. По-големите корпорации вероятно ще имат ресурс за бързо преструктуриране, но по-малките ще бъдат сериозно затруднени.

От съдебното решение става ясно, че националните органи за защита на данните могат да преглеждат трансфера на данни към САЩ във всеки отделен случай, така че в краткосрочен план всичко ще зависи от местните регулатори.

В началото на годината Съдът на ЕС определи съхраняването на данни за европейските граждани в продължение на 2 години като незаконно: