Още по темата

Националната статистика отчита свиване в няколко ключови сектора на икономиката през месец март.

Според предварителните сезонни данни на НСИ през март спрямо февруари е отчетено намаление в оборотите в търговията на дребно, намаляване на строителната продукция, както и свиване на промишленото производство.

Оборотът в търговията на дребно е намалял с 1,3% спрямо февруари, показват предварителните сезонни данни на НСИ. Спрямо месец март миналата година се отчита ръст от 0,8%.

Индексът на промишленото производство намалява с 0,8% в сравнение с февруари. Спрямо март миналата година то регистрира ръст от 2,9% спрямо съответния месец на 2014 г.

По отношение на строителството данните на НСИ показват, че през март индексът на продукцията в сектора е с 0,7% под равнището от предходния месец.

Календарните данни показват намаление с 1,8% на строителната продукция през март 2015 г. в сравнение със същия месец на 2014 г.