Още по темата

Комисията за защита на потребителите (КЗП) установила две неравноправни клаузи в общите условия на договорите на туроператори, съобщават от регулатора.

Уговорките ограничават дадени по закон права на потребителите при ползване на услуги, както и възможностите за предявяване на рекламация за некачествена услуга.

По препоръка на КЗП по-голямата част от туроператорите са отстранили или коригирали тези клаузи, а за други даденият срок за това тече.

Едната неравноправна клауза, която се съдържа в общите условия на договорите на всички туроператори, съкращава срока за подаване на рекламация за некачествена туристическа услуга от 14 на 7 дни и ограничава правата на потребителя по отношение начините, по които може да подаде жалбата си.

Другата уговорка в ущърб на интересите на потребителите е, че туроператорът не носи отговорност в случай, че по независещи от него причини се стигне до отменяне, забавяне или изменения на сроковете и условията на пътуването.

Като такива причина търговецът посочва забавяне на полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини (мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и др.), както и при промяна на разписанието от страна на превозвача (самолетна или автобусна компания), а също и загуба или повреда на багажа по време на пътуването.

Тази клауза води до значително неравновесие между правата и задълженията на двете страни по договора, смятат от КЗП.

Основното задължение на туроператора към потребителя по Договора за организирано пътуване е да го осъществи съобразно договореното между страните, посочват от регулатора. В заплатената от потребителя цена се включва и самолетният /автобусният билет.

При отклонение от договорените параметри, потребителят следва да ангажира отговорността на туроператора, тъй като именно с него се намира в договорни отношения, се казва в съобщението от КЗП.

В случай, че вината за промяната в пътуването е на превозвача, туроператорът може да предяви регресни претенции към превозвача с оглед предявени претенции от потребител. Така също едно от основните задължения на туроператора към потребителя е превозването на неговия багаж.