Още по темата

Европейската комисия (EK) препоръча днес на България да отдели специално внимание на отрицателните, макар и подобряващи се, външноикономически позиции, на корпоративната свръхзадлъжнялост и на недостатъчното приспособяване на пазара на труда.

Препоръките са част от годишния преглед на комисията за всички държави от ЕС по отношение на възстановяването на икономиката.

България е засегната от прекомерни макроикономически дисбаланси, които изискват действия в областта на политиките и наблюдение, се посочва в документа.

Сътресенията във финансовия сектор през 2014 г. породиха опасения, че банковите практики от българска страна могат да окажат сериозни последствия върху сектора и върху общата макроикономическа стабилност, допълва комисията.

В доклада си за механизма за предупреждение за тази година, представен през ноември 2014 г., комисията обяви предприемането на задълбочени прегледи на икономическото състояние в 16 държави от ЕС, сред които и България.

Днес ЕК отбелязва, че са необходими допълнителни мерки за подобряване на управлението на средствата на ЕС, "например в България, Чехия, Хърватия, Италия, Румъния и Словакия".