Още по темата

Безработицата у нас през април е 10,7%, съобщи Агенцията по заетостта.

Според данните безработицата намалява с 0,3 процентни пункта спрямо март. В сравнение със същия месец на 2014 г. равнището на безработица е значително по- ниско – с 1,1 процентни пункта.

В бюрата по труда през април 2015 г. са регистрирани 350 хиляди безработни. Спрямо март те намаляват с 11 хиляди души.

Търсенето на работна сила на първичния пазар на труда продължава да нараства под влиянието на сезонния фактор, отбелязва Агенцията по заетостта.

На работа през април 2015 г. са постъпили 27 102 безработни, които са с 6377 лица повече спрямо предходния месец.

През април потребителските цени у нас са се повишили с 0,7% спрямо март, съобщи НСИ.

Инфлацията от началото на годината е 0,9%, а годишната инфлация за април 2015 г. спрямо април 2014 г. е 0,5%, отчита още статистиката.

По Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ), по който се мери инфлацията в ЕС, за април спрямо март 2015 г. месечната инфлация е 0,5%, инфлацията от началото на годината е 0,2%, а годишната инфлация за април 2015 г. спрямо април 2014 г. е минус 0,9%.