0

Приборите за измерване на приливите и отливите и спътниковите данни показват, че

през последните 150 години скоростта на покачване на морското равнище се е удвоила, достигайки 2 мм на година.

Повишеното потребление на въглища, предизвикващо увеличаване на концентрацията на парникови газове в атмосферата, е доминираща тенденция от XIX век насам - припомня ръководителят на изследването проф. Кенет Милър.

Можем да кажем, че покачването на морското равнище, което наблюдаваме днес, е много по-бързо от това в близкото минало и че причина за това е човекът, категоричен е ученият.

Ако съдим по нивото на приливите, можем да прогнозираме, че

до 2100 г. нивото на Световния океан ще се повиши с цели 40 см.

"Ако това се случи, то ще предизвика прогресивно ерозиране на бреговете. Това означава, че те ще се отдръпнат към сушата и намиращите се върху тях постройки ще бъдат разрушени", пояснява експертът.

Така щетите от покачването на морското равнище ще се прибавят към разрушенията, причинявани от гибелната стихия на урагани като Катрина, опустошил Ню Орлиънс и околностите му по-рано тази година.

Изследването, публикувано в американското списание "Сайънс" (ScienceMag.org), излиза на бял свят само седмица преди страните, подписали протокола от Киото, да се срещнат за първи път в Монреал, за да обсъдят бъдещите си действия за по-нататъшното съкращаване на въглеродния двуокис и други парникови газове в атмосферата.

Въпреки че Великобритания подписа документа, британското правителство излезе с позицията, че доброволните инициативи биха спомогнали повече от рестриктивните мерки за съкращаване на вредните емисии.

Според проф. Милър няма голям шанс да се предотврати повишаването на морското ниво, предизвиквано от глобалното затопляне.

Никой не е в състояние да спре този процес - убеден е той.

Не може да има и капка съмнение, че дори стриктно да се придържаме към протокола от Киото, тенденцията към затопляне ще продължи, уточнява ученият.

По неговото мнение каквото и да правим, не можем да понижим емисиите от въглероден двуокис достатъчно, за да окажем значително влияние върху процеса.

Администрацията на Буш трябва да престане да се пита дали глобалното затопляне наистина съществува и да го приеме като доказан научен факт, върху който да изгради политическата си позиция, препоръчва Милър.

В две други изследвания, също публикувани в научното списание, екип от германски специалисти представя модели на нивото на глобално затопляне днес, сравнено с целия период от последните 650 000 години.

Учените разкриват, че днес нивото на най-вредния парников газ -

въглеродния двуокис, нараства 200 пъти по-бързо, отколкото това би могло да се случи под въздействието на който и да било естествен процес.

Понастоящем количеството на вредния газ е 380 частици в милиграм - т.е. с 27% по-високо, а метанът - с цели 130% повече, от когато и да било в рамките на изследвания период.

Специалистите са измерили нивото на парниковите газове, съдържащи се в ледниковите пластове в Антарктика.

Оказало се, че на 3 км дълбочина в леда били открити изпълнени с въздух джобове, по които може да се проследи състава на земната атмосфера през последните близо 1 млн. години чак до наши дни. Тези пластове най-добре представят развитието на околната среда на нашата планета.

На базата на анализ на 10-сантиметрови ледени късове учените успели да реконструират състава на газовете, които са се съдържали в състава на атмосферата през всеки период от времето преди последните четири ледникови епохи.

"Ако искате да докажете, че днес наистина сме свидетели на глобално затопляне, просто трябва да проследите нивото на парниковите газове през последните 1000 години. В резултат на което ще констатирате, че сега то драматично се увеличава", препоръчва водещият автор Томас Стокър от Института по физика при университета в Берн, Швейцария.

Според Ед Брук, специалист по климата от Oregon State University, повишаването на концентрацията на парниковите газове в атмосферата е неопровержимо доказателство за влиянието на индустрията върху околната среда.

Нивото на основните парникови газове -
метан,
въглероден диоксид
и азотен оксид
-

силно се е повишило през периода на индустриалната революция - при това със скорост и в обем, които Земята не помни поне от няолкостотин хиляди години насам.

Не може да има никакво съмнение, че това се дължи на човешката дейност, категорични са учените.