Още по темата

Прегърбването е масово явление - заради седенето пред компютър, пред телевизора, или налегнати от мисли, стоим с приведени надолу рамене. Малцина могат да се похвалят с права стойка. 

Има обаче едно упражнение, което отнема минута на ден, и след две седмици дава обещание за чудо. Методът е японски и не представлява никаква трудност. 

Застанете с разтворени крака на ширината на раменете. Бавно вдигнете ръцете прави нагоре, така че да са допрени и да са напълно прави. Първо допрете длани в длани, а после завъртете ръцете, дланите да сочат навън. 

Трябва да се направят 10 такива завъртания, след което бавно отпуснете ръцете. 

Това упражнение трябва да се прави един път на ден.