Още по темата

Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство срещу бившия ректор на Медицински университет – София, проф. Ваньо Митев, за злоупотреба със служебно положение, безстопанственост и сключване на неизгодна сделка, по чл. 282 и 219 от Наказателния кодекс.

Членове на семейството на бившия ректор на Медицинския университет са получавали хонорари от учебното заведение. Това каза Румяна Арнаудова говорителят на главния прокурор, на брифинг във връзка с образуваното досъдебно производство.

„Разполагаме с данни, че през 2016 г., докато все още е бил ректор, Ваньо Митев е получил от Медицински университет, въз основата на граждански договор, сумата от 63 500 лв. Неговата съпруга и двете му дъщери също са получавали хонорар от университета”, заяви тя като уточни, че сестра му също е имала сключен договор с учебното заведение.

По думите ѝ хонорари в значителна стойност - 62 000 и 53 000 лв., са получавали и бившият главен секретар на университета и главният счетоводител.

Арнаудова отбеляза, че над 1 млн. лв. е сумата, дадени за посреднически услуги. „Само за 2016 г. на фирмите и студентите, които са рекламирали дейността на университета, изплатената сума възлиза на 610 487 лв., и това са само част от данните, с които разполагаме", подчерта тя.

Данните, послужили за образуване на досъдебното производство се съдържат в предварителен одитен доклад на университета, изготвен от Министерство на образованието, който е изпратен на прокуратурата.

Митев ръководи 8 години Медицинския университет в София. По време на управлението си той е прекарал общо 417 дни в 68 командировки, част от които до екзотични дестинации.

Междувременно е получавал брутна заплата от 8937 лв., като според одитния доклад на МОН, „липсват утвърдени правила за определянето на основните работни заплати за длъжностите в Ректората, както и решения на Академичния съвет за определяне на заплатите в Ректората”.

Проф. Ваньо Митев е бил заместник-декан, заместник-ректор и два мандата ректор на Медицинския университет в София. Два мандата е и председател на Съвета на ректорите. През 2015 г. е избран за академик. Ректор е на Медицинския университет в София до 15 април 2016 г.

Според доклада проф. Ваньо Митев е предприел действия по незаконосъобразно премахване на Студентски стол № 8 чрез провеждане на открита процедура на избор на изпълнител.

Установено е, че този имот представлява публична държавна собственост и процедурата по премахване следва да бъде извършена след решение на Министерски съвет за обявяване на имота от публична в частна държавна собственост. Без такова решение бившият ректор на МУ - София е предприел действия по разрушаването на студентския стол.

Предмет на разследване са и сключените договори за провеждане на обучение на чуждестранни студенти в центрове за предклинично обучение в Швейцария, Германия и Кипър. Функционирането и провеждането на обучение в такива центрове не е предвидено в Правилника за устройството и дейността на МУ-София, където са уредени структурата и функциите на органите на управление на отделните и обслужващи звена, и филиали на университета.

Установено е, че в периода 2014 г. - 2016 г. МУ-София е провеждал изнесено обучение срещу заплащане в Швейцария и Кипър на 146 чуждестранни студенти, които са приети да се обучават без полагане на изпит по химия и биология, а само с тест за владеене на английски език.

Това е в нарушение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по „Медицина“ и „Дентална медицина“. За тези студенти е събирана такса по 1000 евро годишно, а след втората година студентите е трябвало да преминат на обучение в България, като таксата за обучение за третата и следващите години е в размер на 8 000 евро.

Налице е необосновано ниска такса за обучение на тези студенти в първите две години. Тези действия на бившия ректор са в нарушение на Закона за висшето образование и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Данните за безстопанственост се извеждат от констатациите за изразходвани бюджетни средства за командировки на бившия ректор до Доминиканската република, Москва, Иркутск, Чили, Оман, Хавана, Токио, Йокохама, Киото, Сеул и др. без да има реална възвращаемост за университета.

Предмет на разследването ще бъде и закупуването на лек автомобил с висока проходимост м. „Range Rover Sport 4х4“ през 2014г. на стойност 177 108 лв. Според одитиращите от МОН тези разходи са извършени в нарушение на Закона за публичните финанси.