Още по темата

Когато данъчната стойност на имот, в който държавата е съсобственик, е над 10 000 лв., продажбата ще се извършва от областния управител само със съгласието на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Това е записано в промените, които правителството прие днес в Закона за държавната собственост. С тях се цели осигуряването на по-добра защита на държавния интерес. Предстои текстът да бъде внесен за гласуване в парламента.

Искат обявяване на сделката за "Царските конюшни" за нищожна

Горанов: Има съмнения за нередности около "Царските конюшни"

С промените се ограничава кръгът на субектите, които биха могли да придобият безвъзмездно право на собственост върху имоти - частна държавна собственост.

Безвъзмездното прехвърляне на собствеността ще може става само в полза на общините за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.

Предвижда се и въвеждането на забрана общините да продават, заменят, даряват, внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества придобитите имоти или да учредяват право на строеж или право на ползване върху тях.

Забраната няма да важи за случаите, свързани с реализирането на обекти, необходими за обществени потребности от местно значение, както и при насърчаване на инвестициите на инвеститор, получил сертификат за инвестиция клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект.

В случай на нереализиране на предвидените от общините мероприятия, се предвижда те да прехвърлят собствеността върху придобитите имоти обратно на държавата.

Промените бяха приети след скандалната продажба на т. нар. „Царски конюшни” в центъра на София, на цена, далеч под пазарната.