Още по темата

Обилните валежи от последните няколко дни доведоха до проблеми на редица места в страната. Министърът на околната среда Ивелина Василева обаче днес успокои, че

няма критично покачване на речните нива у нас.

Максималният обем на валежите е бил в рамките на 25 до 35 литра на квадратен метър, което е създало проблеми в някои населени места, но там са нужни допълнителни усилия от страна на местната власт за поддръжка на отводнителните системи.

„В района на Източнобеломорски басейн, по поречието на Марица, имаше увеличаване на нивото на водите. Също така и в Дунавски басейнов район, но не е критично повишението.

Ежедневно се изпраща информация до всички,

непрекъснато се наблюдава нивото на водните обекти на територията на страната.

Няма критични участъци, където да е възникнал разлив. Проблемите, които бяха създадени, бяха в рамките на населени места, където трябват повече усилия от страна на общините за поддържане на системите в населените места, отводнителни канали и канализационна мрежа“, добави тя, цитирана от DarikNews.bg.

Междувременно стана ясно, че

започва нова проверка на язовирите, стените им и техническите съоръжения по тях,

по нареждане на Върховната административна прокуратура. Проверката ще извърши Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Тя трябва да установи дали се изпълняват предписанията на комисиите, предприемат ли се необходимите мерки за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и за безопасната им експлоатация и дали се изпълняват дейностите по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и съоръжения към тях, когато се налага това, както и дейностите в случаи на опасност от наводнение.

Проверката трябва да приключи на 28 ноември.