Още по темата

Държавните университети ще приемат с 8% по-малко студенти от следващата година, а семестриалните таксите в тях ще се увеличат средно с 13,6%.

Това реши служебното правителство в едно от последните си заседания.

Университетите ще взимат пари за качествено образование, не за брой студенти

Държавата в битка с ненужните специалности в университетите

Броят на учащите в държавните ВУЗ-ове ще спадне с 45 хиляди души. Увеличенията при различните професионални направления варират между 20 и близо 500 лева.

В 14 университета, сред които софийските УАСГ, НАТФИЗ и НХА, няма да има увеличения.   

Правителственото решение стимулира направление "Математика" в Софийския университет, чийто възпитаници в момента имат по-добра реализация на пазара на труда.

Така в специалностите „Математика”, „Информатика и компютърни науки” и „Комуникационна и компютърна техника”, ще се приемат 69 души повече, а таксата за тях пада със 160 лева.

Администрацията, икономиката и някои хуманитарни науки - чувствително по-скъпи

В СУ се увеличават таксите в специалности от направленията история, администрация и управление, икономика, туризъм, педагогика, религия и социология.Увеличенията варират от 20 до 130 лева за редовните студенти, и между 54 и 200 лева за задочните.   

В Бургаският университет "Проф. д-р Асен Златаров" най-голямо е увеличението при редовните студенти по Педагогически науки - със 120 лева, а най-малко в Администрация и управление и Туризъм - с 40.

Във Великотърновския университет с 250 лева повече ще дават новоприетите кандидат-магистри в направленията Хуманитарни науки. Само с 20 лева се увеличава семестриалната такса при Администрация и управление, Туризъм, Икономика, Филология, Философия и История.

С 473 лева се увеличава таксата в професионално направление "Транспорт, корабоплаване и авиация"

във варненския Техническия университет.

В софийския Минно-геоложки университет с 290 лева поскъпват "Природни науки, математика и информатика" и "Технически науки", независимо редовна или задочна форма.   

С 300 лева скачат таксите за учещите Медицина, Фармация и Стоматология в Медицинския университет във Варна.

Намаление на таксите с между 20 и 400 лева,

освен в СУ, има за някои направления във ВТУ, Шуменсия и Русенския университети.

В 14 държавни университета таксите няма да бъдат променяни - това са Пловдивския универститет, ТУ-Габрово, УАСГ в София, ХТМУ-София, МУ-София, УХТ-Пловдив, МУ-Пловдив, МУ-Плевен, УНСС, НАТФИЗ, НХА, НСА, ВСУ и ВТУ (бившото ПЖИ) в София.  

С 21,1% се увеличава таксата за обучение на докторанти в 11 университета, но при някои факултети има намаления.

Таксите за докторанти в Българската академия на науките и още 20 училища няма да бъдат променяни.