„...Алкохолът може да направи така, че да забравиш важните неща в живота“ - до този извод сами стигнаха тийнейджъри на възраст от 12 до 16 години, които днес участваха в творческа сесия по дизайн мислене - подход, който изключва насилствените методи и забраните, по проблема с употребата на алкохол.

Повторена с възрастни - учители, представители на медии и неправителствени организации, сесията завърши с математическо уравнение, че детските години са много по-малко, отколкото времето ни като възрастни. От тук и посланието: "Не слагай край на детството, като бързаш да започнеш да употребяваш алкохол и да изглеждаш голям”.

В Деня на отговорната консумация на алкохол, който тази година е на 16 септември, с двете сесии бе дадено официалното начало на кампанията "Game Over- Алкохолът не е игра".

Целта на кампанията е

да се започне разговор по темата за продажбата и употребата на напитки с алкохолно съдържание от страна на младежите

на възраст под 18 години.

"ЗАГОРКА", която е организатор на кампанията, в партньорство със Столичната община, Innovation Starter и Little Thanks, реализира двата творчески уоркшопа с участието на тийнейджъри, учители и медии, чиято цел бе да се намерят най-правилните послания и материали, които да бъдат използвани в кампанията и разговорът по темата, свързана с употребата на алкохол от малолетни, да бъде започнат в публичното пространство.

„Алкохолът не е игра“, също включва и търговските представители на ЗАГОРКА. Като начало в София, а после и в други градове от страната, търговците на компанията ще бъдат посланици на тази кампания и активно ще водят разговор с търговските обекти, предлагащи марките на „Загорка“ АД, намиращи се в близост до училища, за вредите от продажбата и съответно употребата на алкохол от лица под 18 години. На търговските обекти ще бъдат раздадени и образователни материали.

Проблемът, свързан с консумацията на алкохол от деца е не само семеен, той е и социален проблем

Всеки от нас участва и има отговорност в случващото се с децата и младежите в обществото ни. Нека не забравяме и, че примерът на възрастните има огромно значение за оформянето на отношението към алкохола при децата и младежите.

Никос Зоис, изпълнителен директор на ЗАГОРКА, сподели, „Кампанията ни – Алкохолът не е игра, е израз на отношението ни към проблема и представлява поемане на конкретен ангажимент за преодоляването му. Важно е да сме ангажирани и да разговаряме с децата си за алкохола, както и да сме наясно какви са последствията от употребата на алкохол при подрастващите.“

Алкохолът не е игра:

• Алкохолът повишава риска от физическо и сексуално насилие при младежите
• Алкохолът води до увреждания на мозъка при младежите
• Младежите, които започват да употребяват алкохол преди 15 годишна възраст, са 4 пъти по-предразположени към развиване на алкохолна и друга зависимост и често се сблъскват с проблеми в училище, със закона и други.