„Клийнтех България“ (Cleantech Bulgaria) и „Клаймът КИК“ (Climate-KIC) канят всички иноватори, с бизнес идеи за справяне с изменението на климата, да се включат в програмата “Start-up Accelerator”, която стартира през октомври 2016г. в гр. София.

„Клаймът КИК Акселератор“ е най-мащабната европейска предприемаческа инициатива, насочена към подпомагане развитието на стартиращи компании с фокус чисти технологии и решения за справяне с климатичните промени.

Програмата предлага интензивна тримесечна програма за българските предприемачи, по време на която да придобиват ключови умения за развиване и валидиране на бизнес идеята си, презентиране и водене на преговори с потенциални инвеститори и клиенти.

Акселераторът подпомага стартиращите компании да развият своя бизнес на международно ниво чрез подкрепа до 15 000 евро, менторство и достъп до топ-европейска експертиза и възможности за подкрепа за следващо етапи на развитие.

Кандидатствайте ако:

- имате стартираща фирми в ранен стадий на развитие (до 3 години към момента на подаване на документи за участие), опериращи в сферата на чистите технологии;

- сте иноватор с пазарна идея, в ранен стадий на развитие (без регистрирали фирма, но желаете да се развивате като предприемачи).

- имате революционна идея, свързана с нови технологии и със значителен благоприятен ефект върху климата в някоя от следните области: урбанизъм и преход към интелигентни градове, устойчиви производствени системи, води и използване на земята, финансови инструменти, свързани с климата; енергии и енергийна ефективност и нови бизнес модели;

- мотивирани сте да постигнете глобален успех;

- решени сте да посветите време да участвате във всички тренинги и дейности на акселераторската програма;

- Имате добро ниво на английски език (поне на ниво B2).

Повече информация, правила и начин на кандидатстване към програмата вижте тук