Още по темата

Малкият Александър, който в края на юли беше изоставен в ж-к „Младост-1” в София, ще бъде изпратен в център за настаняване от семеен тип.

Тази мярка за закрила е преценена като най-подходяща след обстойно проучване на ангажираната дирекция „Социално подпомагане“ и след като липсват близки и роднини, оценени като подходящи да се грижат адекватно за бебето. Не са установени и подходящи приемни семейства на територията на град София и област София, съобщават от Агенцията за социално подпомагане.

Отчаяна майка изостави бебето си "като кученце"

Майката, изоставила бебето си: Направих страшна глупост

Според тях настаняването на детето в приемно семейство от отдалечена област е неприемливо с оглед на идеята мярката за закрила да не попречи на емоционалната връзка между майката и момчето.

На нея ще ѝ се помага в център за обществена подкрепа, намиращ се в близост до избрания за бебето Център за настаняване от семеен тип, така при желание тя ще може да общува с детето си.

Работата с нея включва психологическо консултиране и подкрепа,  определен е водещ социален работник, ще се включи и семеен консултант, но това ще стане, след като тя проведе лечение.

Междувременно жената е консултирана за характера на мярката за закрила на детето й, за реда и условията на реинтеграция на дете в биологичното семейство, както и за всички действия и мерки, предприети от органа по закрила.

Доставчик на избрания център за настаняване от семеен тип  е неправителствена организация.  За обгрижването на малките работи екип от квалифицирани специалисти в среда, доближаваща се до семейната, където всяко дете може да получи индивидуална грижа и внимание.