Още по темата

Международна група биолози твърди като се бази на данни за честотата на изчезване на видовете на флората и фауната в миналото, че сега на Земята действително се наблюдава шестото масово измиране на животни, което не се дължи на природни причини, а е предизвикано от дейността на човека, пише в статия в сп. Science Advances.

"Ако сегашната тенденция продължи, ще са необходими милиони години, за да се възстанови изгубеното биоразнообразие и нашият собствен вид, по всяка вероятност, също ще изчезне достатъчно бързо" - казва Герардо Себалос от Автономния университет на Мексико.

Себалос и неговите колеги под ръководството на прочутия еколог Пол Ерлих от Станфордския университет на САЩ са стигнали до този извод, като са изчислили честотата на изчезване на старите видове бозайници и други гръбначни животни по времена на предишни масови измирания на животните и растенията, а също в относително "спокойните" промеждутъци от време между тях.

Учените подчертават, че те са използвали специално най-консервативните оценки - максималната честота на измиране в "мирно време" и минималната честота на изчезване на видовете сега, за да избягнат обвинения в алармизъм и сгъстяване на краските.

Според изчисленията им в епохите, предшестващи антропоцена, на всеки 100 години са измирали примерно по 2 вида бозайници на 10 хил. съществуващи по това време животни.

В ХХ век тази цифра е нараснала 114 пъти. С други думи сега за 100 години изчезват толкова видове, колкото преди за 10 хил. години.

Темповете на измиране на животните през последните 200 години стремително се приближават към скоростта, с която са изчезвали представителите на флората и фауната преди 66 милиона години. А тогава са измрели динозаврите, морските влечуги и птерозаврите.

"Ние подчертаваме, че нашите изчисления, по всяка вероятност, много силно недооценяват мащабите на съвременното измиране, тъй като сме се опитали да напипаме долната граница на влиянието, което дейността на човека оказва върху работата на екосистемите и разнообразието на видовете" - пишат учените, цитирани от РИА "Новости".

Съществува ли изход от тази ситуация?

Според Ерлих човечеството все още има време, за да намали мащабите на измирането, но времевият прозорец стремително се затваря.

Днес, по неговите думи, около 40% от видовете земноводни и приблизително една четвърт от бозайниците са застрашени от изчезване.

"За да избегнем действително мащабно шесто измиране на животните, трябва на практик мигновено да засилим и разширим мерките за опазване на видовете, които вече са застрашени от изчезване, а също да свалим натоварването от популацията на такива животни - а именно загубата на средата на обитание, прекалената експлоатация и промените в климата" - заключава екологът Пол Ерлих .