Още по темата

Бебета плачат, докато мъже, облечени като „дяволи” ги прескачат, изпълнявайки религиозна традиция, известна като El salto del Colacho – „Скокът на дявола”, в Кастрило де Мурсия в Испания.

Своеобразното бягане с препятствия, чието начало датира от 1620 г., е част от ежегодните чествания „Корпус Кристи”.

Според обичая бебетата, които са родени през изминалата година, се оставят на пътя, докато мъже в костюми, известни като Colachos, ги прескачат.

Смята се, че прескачащите вземат със себе си греховете на кърмачетата. След изпълнението на ритуала бебетата са благословени, прочистени са от грехове и няма да боледуват.