Първото издание на конкурса „Екообщина“, организиран от Френското посолство, отчита голям интерес от страна на местната власт.

Над 30 общини подадоха над 50 попълнени документи за проекти в четирите категории „Устойчиво управление на водите”, „Устойчиво управление на отпадъците“, „Енергийна ефективност на сградите“ и „Устойчива мобилност”.

Най-много попълнени въпросници, представителите на местната власт изпратиха в категорията „Устойчиво управление на отпадъците“.

Втора по брой изпратени документи е категорията, посветена на енергийната ефективност. Интересен е фактът, че в тази категория малките общини (тези с жители под 10 000 души) са били по-активни и са изпратили повече попълнени въпросници за участие.

Сред кандидатите има общини, които са подали документи и в четирите категории, което е доказателство за активната работа и установени добри практики във всички измерения на устойчивото развитие.

Подаването на попълнените въпросници в четирите категории бе последният етап от състезателната част на конкурса „Екообщина“.

През месец септември жури от специалисти в различните области ще оценява подадените документи и ще се изберат победителите.

Официалната церемония по награждаването ще се проведе през октомври 2016 г., като на нея се очаква да присъстват представители на правителството и местната власт.

Лауреатите ще получат специалните награди – четиридневно учебно пътуване във Франция за двама представители на общината, осигурени от министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите.

Те ще имат за цел да представят на местната администрация добрите практики и да установят добри двустранни отношения.

Награди ще бъдат предоставени и от корпоративните партньори на проекта: Рено Нисан България, Шнайдер Електрик България, Веолия България, Вебер Сент-Гобен България.