Още по темата

Повдигнати са обвинения на главния архитект на Пловдив Румен Русев и на представителя на „Одрин 8” ЕООД Георги Бранеков по делото, водено за събарянето на сградата на тютюневия склад зад автогара Юг в гр. Пловдив, съобщиха от Прокуратурата.

Сградата бе срината в почивен ден през март, въпреки че е паметник на културата - припомнете си във видеото.

Според разследващите в периода 04.10.2010 г. – 09.02.2016 г. са извършени множество фрапантни нарушения на разпоредбите на Закона за културното наследство и днес към наказателна отговорност са привлечени Румен Русев и Георги Бранеков.

Русев е обвинен, че при условията на продължавано престъпление, извършвайки близо 60 нарушения на нормативната база, регламентираща проектирането, изработването на работни и подробни устройствени планове, издаването на т.нар. скици-виза и тяхната презаверка, издаването на разрешение за строеж и неговото съгласуване и заверяване, е допуснал осъществяване на противозаконна дейност в защитена територия за опазване на културното наследство.

Историческата зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив”, която включва и тютюневия склад, е обявена за такава от Националния съвет по опазване на паметниците на културата към Министерство на културата на 22.03.2000 г.

Русев е извършил нарушения и при издаване на заповеди, свързани с изменение на регулационните планове, вместо кмета на Община Пловдив и без да са налични изискуемите от закона предпоставки и съответни съгласувания, вкл. с Министерство на културата.

За организирането на допуснатата от Русев противозаконна дейност в защитената територия, към наказателна отговорност е привлечен управителят на „Одрин 8”ЕООД Георги Бранеков.

По време на разследването е било намерено и иззето преправено Удостоверение изх. № 5578/09.08.2010 г., издадено от Министерство на културата, Национален институт за недвижимо културно наследство. Удостоверението е било подправено в частта, удостоверяваща статута на тютюневия склад, като е било вписано, че сградата не притежава статут на единична недвижима културна ценност и същата попада „извън охранителната зона на архитектурно-строителна недвижима ценност".

Бранеков е привлечен към наказателна отговорност и за документно престъпление.

Спрямо двамата е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция” в размер на по 2000 лева.

Предвиденото от Закона наказание за престъплението, свързано с противозаконна дейност в защитената територия, за което са обвинени Русев и Бранеков, е лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 5 000 до 15 000 лева.

За използването на преправен официален документ, за което обвинение е повдигнато на Бранеков, наказанието е лишаване от свобода до 8 години.

По делото е приобщена и компютърна кореспонденция, касаеща корупционни практики, свързани с издаване на строителни разрешения и промяна на подробните устройствени планове, като тези практики продължават да се разследват.