Още по темата

Освен след 4-ти и 7-ми клас, българските ученици ще полагат още един изпи – след 10 клас, за когато е предвидено поредното външно оценяване, информира DarikNews.bg.

Зам.-министърът на образованието Диян Стаматов представи държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обученията на учениците.

Изпитването след десети клас се прави, защото по новия Закон за училищното образование гимназията се разделя на два етапа – 8-10 клас и 11-12 клас. В десети клас учениците обикновено са на 16 години, възрастта, до която образованието е задължително по Конституция.

Изпити ще има и след 10 клас.

Оценките обаче няма да влизат в дипломите, а чрез тях ще се дава възможност за кандидатстване в друго училище.

Това е една промените в новия Държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците. „Голямата част от учениците са в средни училища и те ще се явят на национални външни оценявания, ще продължат в същото училище, в което са влезли и няма да има движение.

Малка част от учениците ще променят своето училище и от средно ще отидат в профилирано, професионално, ако преценят, или ще сменят въобще профила си от обединено в друг вид училище“, представи подробности по промените Диян Стаматов.

Още миналата седмица стана ясно, че националното външно оценяване след 4-ти и 7-ми клас ще се прави вече по точкова система.

„Националното външно оценяване, което се провежда се измерва в точки. Ако ученикът реши да кандидатства в Математическа гимназия, тези точки се използват, но се използват и годишните му оценки, които се прехвърлят от оценки в точки, за да бъдат съпоставими.

„Отличен 6“ се прехвърля към 50 точки, „Много добър 5“ към 39 точки, „Добър 4“ към 26 точки, „Среден 3“ към 15 точки. Това е за годишната оценка в 4-ти и 7-ми клас“, поясни зам.-министърът.

„Най-важното за всички в системата е ученикът да бъде ограмотен“,

подчерта Диян Стаматов.

Зам.-министърът обясни, че не само в първи, но и във втори и трети клас децата няма да имат оценки. В свидетелствата им за завършване ще пише „отлично“, „много добро“, „добро“, „задоволително“, „незадоволително“ или „слабо“. Какъвто и да е резултатът в началното образование, клас няма да се повтаря.

Тази година на изпитите след 7-ми клас лъснаха сериозни проблеми в образованието ни, като резултатите бяха по-лоши от предходните години, с рекорден брой двойки. (припомнете си равносметката след изпитите във видеото горе).