Още по темата

От новата учебна година отпада приемът в гимназия след осми клас.

Това обяви зам.-министърът на образованието Деян Стаматов през Нова ТВ.

Промяната ще настъпи след въвеждането на точкова система за оценяване на изпитите след седми клас. 

Досега на задължителните тестове учениците получаваха оценки от 2 до 6. От новата учебна година те ще получават точки – от 0 до 100.

Така дори и един седмокласник да е получил 0 точки на теста, той не губи шансовете си да влезе в гимназия.

Балът му за прием обаче ще бъде по-нисък в сравнение с учениците, получили повече точки.

"Ако един ученик има 0 точки или по здравословни причини не се е явил, тогава базата за продължаване на неговото образование ще бъдат оценките от края на удостоверението от седми клас. Това означава, че неговият резултат ще бъде далеч по-нисък от тези ученици, които имат 100 точки.

Промяната е свързана с това да няма ученик след седми клас, който да остане без училище", коментира зам.-министърът на образованието Диян Стаматов.

Относно въпроса с по-кратките междучасия от Просветното министерство оставят това да решат директорите.

Във всяко училище ще трябва да се прецени продължителността на междучасията - 5 или 10 минути. Голямото междучасие обаче не може да надвишава 30 минути.

В петък ще бъдат представени официално готовите стандарти за оценяване и организация на изпитите след четвърти и седми клас.

Идеята на министъра изпитите да бъдат изместени от май през юни ще бъде реализирана чак през 2019 г.